1/2" Female NPTF Pipe to 3/8" Female NPTF Pipe 90° Female Elbow 8FP-6FP90