1-1/2" Female NPTF Pipe to 1-1/2" Female NPTF Pipe 90° Female Elbow 24FP-24FP90